Betaalbare zorg: een uitdaging


woensdag, 7 december, 2016
Uitnodiging Oranje Tafel

Peter Degadt stond in het universitair
Ziekenhuis te Leuven en AZ Sint-Lucas te Gent
tussen de zorgverstrekkers in het werkveld.
Sinds 2007 is hij gedelegeerd bestuurder van
Zorgnet-Icuro Vlaanderen en bepaalt hij mee
het beleid in de gezondheidszorg in Vlaanderen
en België.

Clara Van den Broeck is financieel expert
ouderenzorg bij Zorgnet-Icuro Vlaanderen.

ZORGNET-ICURO VLAANDEREN is een Vlaamse werkgevers-organisatie
die voorzieningen verenigt uit de social profitsector. Zorgnet Vlaanderen
is een netwerk van voorzieningen, een kennisdelende organisatie en een
overlegplatform waar informatie en ideeën worden uitgewisseld.

Betaalbare ZORG : EEN UITDAGING
Welke ontwikkelingen tekenen zich af in het zorglandschap: zorgpakketten
op maat, assistieve technologie, communities, een andere
zorgorganisatie.....
Welke keuzes zullen we als samenleving moeten maken om de zorg
betaalbaar te houden?
Een interactief gesprek tussen de experts van het veld en het publiek. Kom
en stel ook jouw vraag. Want betaalbare zorg is een zorg van en voor ons
allemaal.

Documenten