CD&V Minister Joke Schauvliege “6.200 euro subsidie voor poelennetwerk in Smetlede en Serskamp”


maandag, 12 september, 2016
CD&V Minister Joke Schauvliege “6.200 euro subsidie voor poelennetwerk in Smetlede en Serskamp”

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, subsidieert 25 projecten die unieke Vlaamse topnatuur zullen beschermen en creëren. In totaal gaat het om een investering van anderhalf miljoen euro. De 25 geselecteerde projecten leveren stuk voor stuk resultaten op inzake het behalen van de Europese natuurdoelen en zullen binnen een termijn van maximaal drie jaar op het terrein te zien zijn. Belangrijk is dat binnen de projecten ook heel wat aandacht gaat naar communicatie. Wanneer er werken op het terrein gebeuren, zullen omwonenden en andere stakeholders betrokken en geïnformeerd worden. Ook het ruimere publiek zal zich via deze investeringssubsidies een duidelijker beeld kunnen vormen van wat die Vlaamse topnatuur juist is.

Joke Schauvliege: “Het is belangrijk om resultaten op het terrein te kunnen tonen. Het proces van de Europese natuurdoelen is al een tijdje bezig, er wordt door iedereen hard en goed gewerkt, er is al heel veel overlegd en op papier gezet, maar het is ook belangrijk om concrete zaken te realiseren, daarvoor dient deze financiële ondersteuning.”

 

De projecten liggen verspreid over heel Vlaanderen.  Ze worden uitgevoerd door verschillende verenigingen, lokale overheden of privé-eigenaars. Waar vroeger vooral de vertrouwde spelers, zoals natuurvereniging aan de kar trokken, zijn nu ook lokale overheden en privé-eigenaars betrokken.

 

De bosgroep Midden Oost-Vlaanderen voert een project uit te Smetlede en Serskamp ten bate van de kamsalamander. Bestaande poelen worden hersteld (natuurlijker inrichten en ruimen van de poelen) en er wordt een bijkomende poel gegraven. Voorts is er aandacht voor het verhogen van de structuurdiversiteit door de aanleg van open plekken, bosranden en bospoelen. Joke Schauvliege kent aan dit project een subsidie toe van 6.200 euro.