Nieuwe milieuraad


donderdag, 30 mei, 2013
Nieuwe milieuraad

Op 30/05/2013 vond de eerste algemene vergadering van de nieuwe Milieuraad van Wichelen plaats.

Het is een bonte mengeling van mensen die zich willen inzetten voor het milieu met betrekking tot het natuurbeheer, land- en tuinbouw, toekomstgericht (ver)bouwen en nog zoveel meer.

Op de agenda stond voor deze vergadering slechts 1 punt: het samenstellen van het dagelijks bestuur.  Volgende mensen werden verkozen

- voorzitter: Pascal Erauw
- ondervoorzitter: Ragna Van Caekenberg
- secretaris: Saskia Van der Stricht
- stemmende leden: Marc Bontinck & Toon Le Percq