Oranje Tafel : mijn bed staat in Europa


vrijdag, 4 april, 2014
Oranje Tafel : mijn bed staat in Europa

Op 4 april hielden we onze eerste Oranje Tafel.  We gingen in dialoog met de aanwezigen over wat Europa voor elk van ons kan betekenen.

We startten met een quizje om te zien hoe groot de algemene kennis over Europa was bij de aanwezigen.  De vraag waarover het grootste deel van de aanwezigen struikelde was "Welk land is het grootst : Duitsland of Frankrijk ?" Uiteindelijk kwam ons jongste gemeenteraadslid Karel Bontinck als overwinnaar uit de bus.

Vervolgens leidde Steven Vanackere de dialoog in.  Hierbij een heel korte samenvatting :

Europa zoals we het vandaag kennen, staat voor VREDE = geen oorlog.  Voor ons is dit vanzelfsprekend, maar voor mensen uit b.v. Oekraïne is dit alles behalve vanzelfsprekend. 
Europa heeft ons ook veel WELVAART gebracht.  We vergeten maar al te snel dat Vlaanderen vòòr het huidige Europa een arme regio was.
De uitdaging voor vandaag is de ENERGIE-ONAFHANKELIJKHEID : vandaag wordt er heel wat energie (Gas, Olie, ...) geïmporteerd van buiten Europa, wat ons kwetsbaar maakt.  Wanneer we zelf voldoende energie kunnen opwekken en opslaan, zullen we sterker staan t.o.v. onze handelspartners.
De uitdaging voor morgen is de VOEDSEL-ONAFHANKELIJKHEID : de bevolking blijft aangroeien, niet alleen in Europa, maar in de hele wereld.  We moeten ervoor zorgen dat we onze eigen bevolking kunnen voeden met zo weinig mogelijk import van buiten Europa. Honger is immers de grootste bedreiging voor de vrede.

Verder is het ook noodzakelijk dat Europa meer te zeggen krijgt in de wereld, vooral wat betreft problemen die niet op het nationaal niveau kunnen worden aangepakt. Denken we maar aan migratie, klimaat, voedsel en veiligheid. 

Tijdens de dialoog met de aanwezigen, werd er verder ingegaan op verschillende onderwerpen.
Wat is het belang van vrede ? Ongeveer de helft van de landen die nu in Europa zitten, waren een dictatuur vòòr ze toetraden.  Europa was voor velen een uitweg uit oorlogsgebied.  En één oorlog vermeden is altijd beter dan gelijk welke remedie achteraf.
Europa energie-onafhankelijk maken zal niet eenvoudig zijn.   Maar als we het goed aanpakken, zou dat toch moeten lukken binnen een termijn van 15 jaar.
Als we kijken hoe onze Vlaamse regio zich binnen Europa kan positioneren, dan is de grootste bron van onze welvaart ons brein.  Jos De Meyer (Vlaams Parlementslid) lichtte dan ook toe dat onderwijs voor CD&V een top-prioriteit is en blijft.
Ook het woonbeleid blijft onze aandacht krijgen.  Nu deze bevoegdheid van federaal naar Vlaanderen verhuist, wil CD&V het accent leggen op het opwaarderen van de reeds ingenomen bouwgronden door renovatie te blijven stimuleren, maar ook (en dit is nieuw) de afbraak van bestaande (oude) gebouwen en het bouwen van een nieuwbouw op diezelfde locatie te promoten door een BTW-tarief van 6% toe te passen, en dit over heel Vlaanderen. 
Verder zal er ook een innovatie nodig zijn voor de manier waarop wij wonen.  Vroeger was het geen uitzondering als er 3 generaties onder 1 dak leefden.  Nu wordt eenzelfde generatie al dikwijls gesplitst over meerdere woningen en we leven ook langer.  Misschien zijn projecten zoals "senioren op kot" (zoals in Maldegem en Wervik) een deel van het antwoord.

Na de dialoog was er natuurlijk nog de gelegenheid om met Steven en Jos maar ook met onze mandatarissen van gedachten te wisselen over allerlei onderwerpen. 
Iedereen beleefde een aangename avond en deze Oranje Tafel zal dan zeker nog herhaald worden,  zij het met andere thema's.

Lees meer