Hieronder volgen de uitslagen van de voorzittersverkiezingen op 27 januari 2019:

- Afdelingsvoorzitter: Peter De Rocker
- Voorzitster Vrouw&Maatschappij: Dominique Van Overmeire
- Voorzitster CD&V Senioren: Marleen Trogh
- Voorzitter Jong CD&V: Björn Carré